OK Net

Naše firma se již od roku 2009 se zabývá  výrobou a prodejem kompozitových modelů, výrobou na zakázku,  prodejem modelářské techniky, přesnou výrobou na CNC strojích a výrobou elektroniky pro modeláře.

Roman Plesl - OK Net

Our company started in 2009. We are engaged in manufacturing and selling composite models, custom production, selling modeler products,  precise CNC manufacturing and production of electronics for modelers.

Roman Plesl - OK Net


Unsere Firma begann im Jahr 2009. Wir sind in der Fertigung beschäftigt sind und Verkauf von Verbundmodelle, individuelle Produktion, Verkauf Modellierer Produkte, präzise CNC-Fertigung und Produktion von Elektronik für Modellierer..

Roman Plesl - OK Net

Leave a message