JMB SILENCERS

We're world leading manufacturer of top quality exhaust silencers for gasoline internal combustion engines powering giant Radio Controlled models.

Jsme předním světovým výrobcem tlumičů výfuku pro benzínové motory používané pro pohon obřích dálkově řízených modelů.

Wir sind der weltweit führende Hersteller von Schalldämpfern weltweit für Ottomotoren verwendet, um die riesigen ferngesteuerte Modelle zu treiben.

 

Our company started to develop and produce JMB silencers in 1998 in cooperation with the manufacturer of ZDZ engines. We provide an extensive portfolio of silencers for gasoline engines of all sizes from many manufacturers. All silencers are made of aluminium, which provides excellent acoustic characteristics while keeping the weight low. Our silencers are used by the top European pilots, who are involved in the development and testing. Their models require top parameters of the whole motor set, i.e. engine – silencer – propeller, that is achieved while minimizing the noise. The successes of sport pilots using the JMB silencers in international contests and the satisfaction of modellers flying for their enjoyment give us the proof that our effort contributes to continuous increasing of technical level and quality, and success of JMB silencers.

Milan Břečka - JMB

Naše firma zahájila vývoj a výrobu tlumičů v roce 1988 ve spolupráci s výrobcem motorů firmou ZDZ. V současnosti nabízíme široké portfólio tlumičů pro benzínové motory všech velikostí od mnoha výrobců. Všechny tlumiče jsou vyrobeny z hliníku, což umožňuje dosažení vynikající akustické charakteristiky při zachování velmi nízké hmotnosti. Naše tlumiče používají špičkoví evropští piloti, kteří se podílejí na vývoji a testování. Jejich modely vyžadují špičkové parametry celé sestavy, t.j. motor - tlumič - vrtule, kterých je dosahováno při zachování minimální hlučnosti. Úspěchy sportovních pilotů používajících JMB tlumiče na mezinárodnch soutěžích a spokojennost běžných modelářů létajících pro vlastní zábavu jsou důkazem, že naše úsilí přispívá k neustálému zlepšování technické úrovně a kvality a rovněž k úspěchu tlumičů JMB.

Milan Břečka - JMB

Unsere Firma begann mit der Entwicklung und Produktion von Stoßdämpfern 1988 in Zusammenarbeit mit dem Motorenhersteller ZDZ. Zur Zeit bieten wir ein breites Portfolio von Schalldämpfern für Benzinmotoren aller Größen, von vielen Herstellern. Alle Klappen sind aus Aluminium gefertigt, die ausgezeichnete akustische Eigenschaften ermöglicht das Erreichen während ein sehr geringes Gewicht. Unsere Stoßdämpfer von europäischen Top-Piloten, die bei der Entwicklung und Prüfung beteiligt sind. Ihre Modelle erfordern ein hohes Maß an Leistung während der Montage, dh der Motor - Schalldämpfer - Propeller, die erreicht wird, während Rauschen minimiert wird. Erfolge Sportpiloten die JMB Schalldämpfer auf mezinárodnch Wettbewerbe und spokojennost konventionellen Modellierer für ihre eigenen Vergnügen fliegen verwenden, sind Beweis dafür, dass unsere Anstrengungen zur kontinuierlichen Verbesserung der technischen Niveau und die Qualität zu leisten und auch für den Erfolg der JMB Schalldämpfer.

Milan Břečka - JMB

Leave a message