dzejn

Vítám vás ve svém obchůdku na Model Hobby Market a přeji vám příjemnou návštěvu. Tvořením a ručními pracemi se zabývám už od dětství, několik posledních let mě nejvíc baví malování na hedvábí a textil, dále na porcelán, kov a podobné materiály a také ozdobné balení dárků. Tato kreativní činnost je mým velkým koníčkem, možná i proto, že v "civilu" pracuji v kanceláři a výsledky mé práce jsou vidět jen v podobě šanonů naplněných papíry. Ale věřím tomu, že se jednou výtvarné práci budu věnovat naplno, třeba v nějaké té vysněné chaloupce u lesa:-)

Ráda vytvořím výrobek přesně podle Vašeho přání, neváhejte mě kontaktovat vnitřní poštou:-)

Můžete si vybrat z aktuálních skladových zásob a samozřejmě je také možné objednat i jiné barvy/velikosti, počítejte ale s delším termínem dodání.

Jana

Welcome in my little shop at Model Hobby Market. I wish you a pleasant visit. I have been involved in creation and handicrafts since my childhood, the last few years I focus mainly on painting on silk and textiles, as well as porcelain, metal and similar materials and decorative gift wrapping. This creative work is my main hobby, perhaps because of my boring work in the office where the results of my work can be seen only in the form of folders filled with papers. But I believe that once I shall be doing my hobby as a full time job, perhaps in a dream cottage in the woods.

I can create products according to your wishes, please contact me by internal post.

You can choose from the current inventory and, of course, it is also possible to order other colors / sizes, count but with a longer delivery time.

Jana

Willkommen in meinem kleinen Geschäft im Modell Hobby-Markt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Besuch. Ich habe in der Schöpfung und Kunsthandwerk seit meiner Kindheit, in den letzten Jahren beteiligt konzentriere ich mich in erster Linie auf die Malerei auf Seide und Textilien, sowie Porzellan, Metall und ähnliche Materialien und dekorative Geschenkverpackung . Diese kreative Arbeit ist mein größtes Hobby, vielleicht wegen meiner langweiligen Arbeit im Büro, in dem die Ergebnisse meiner Arbeit kann nur in Form gefüllt mit Papieren Ordner zu sehen. Aber ich glaube, dass, sobald ich mein Hobby als Vollzeit -Job tun, vielleicht in einem Traum Hütte im Wald.

Ich kann Artikel erstellen nach Ihren Wünschen, bitte kontaktieren Sie mich durch interne Post.

Sie können aus dem aktuellen Bestand und natürlich wählen, ist es auch möglich, andere Farben / Größen zu bestellen, rechnen aber mit einer längeren Lieferzeit .

Jana

Leave a message